KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Färg, design och nytänkande är alltid närvarande i vårt arbete. Vi är väl bevandrade inom traditionell målningsteknik samtidigt som vi är öppna för nya idéer. Företagskulturen genomsyras av ledningens personliga engagemang, hög yrkeskompetens, pålitlighet och initiativrika medarbetare. Vi alla drivs av stort eget ansvar. Tack vare vår storlek och kompetens är vi flexibla och tillgodoser all sorts målning. Vi behärskar antikvarisk/kyrkorestaureringar, ådring, marmorering, linoljemålning, och förgyllning. Med modern målningsteknik utför vi alla typer av måleriapplikationer, industrimålning, sprutmålning, manuell målning och tapetsering.

KVALITET
För oss på Magnussons Måleri är det viktigt att vi:

• arbetar systematiskt med att använda leverantörer som uppfyller våra krav
• har rätt kompetens och utbildningar för att uppnå kundtillfredsställelse
• arbetar för långsiktiga affärsrelationer och samarbeten
• följer upp våra arbeten för att säkerställa att vi uppfyller kundens förväntningar
• skapar förtroende och trygghet för alla våra kunder och brukare
• är öppna för nya idéer
• ständigt arbetar med förbättring av kvalitetsledningssystemet

MILJÖ
För oss på Magnussons Måleri är det viktigt att vi:

• arbetar systematiskt med att använda leverantörer som uppfyller våra krav
• tillämpar de miljökrav som ställs och därmed säkerställer att vi följer lagkrav och överenskommelser
• tar personligt ansvar för miljön och tillser att all personal deltar i utvecklingen av vårt miljöarbete
• skyddar miljön genom att vi återvinner samt planerar transporter och inköp. Därmed förhindrar vi onödiga utsläpp och minimerar resursanvändningen
• ständigt arbetar med förbättring av miljöledningssystemet

ARBETSMILJÖ
För oss på Magnussons Måleri är det viktigt att vi:

• tillämpar de arbetsmiljökrav som ställs och därmed säkerställer att vi följer lagkrav och överenskommelser
• har en tydlig organisation och rätt resurshantering för att minska arbetsbelastning
• genomför riskanalyser för att undvika arbetsskador och för att hålla en säker och hög arbetsmiljö
• använder produkter som är bäst för hälsa och säkerhet