Varför byta glas istället för att byta hela bågen?

Att sätta in energiglas i befintliga bågar innebär många fördelar:

• Billigare än att byta hela bågen.
• Värmeläckaget minskar vilket får som effekt att uppvärmningskostnaden minskar.
• Kallraset vid fönstren minskar. Blir mindre ”drag” vid fönstren.
• Behagligare inomhusklimat.
• Bullernivån utifrån minskar.
• Man bevarar huset utseende.

– Att byta till energiglas blir i längden både energimässigt och ekonomiskt lönsamt.

E3 3 positiva effekter:

• Sparar energi.
• Bevarar husets charm.
• Ekonomiskt i längden.

U-värde.
Detta värde är fönstrets isoleringsförmåga. Detta värde räknas i Watt per kvadratmeter i Kelvingrader. (W/m2K) ju lägre värde desto bättre.

Att tänka på.
Då energiglas ger en varmare glasyta kan man sänka inomhustemperaturen. Trots detta upplever man samma inomhuskomfort. Detta bidrar till sänkta energikostnader. Sänkt inomhustemperatur ger sänkta uppvärmningskostnader.
Tätningen mellan karm och vägg samt karm och båge påverkar energivinsten. Det är därför bra att låta en fackman utföra arbetet så att det blir korrekt gjort.
Luftomsättningen påverkas av ett tätare fönster. Det kan innebära att man måste justera ventilationen. Ett byte får även den positiva bieffekten att bullernivån utifrån minskar.

Vad är då Energiglas?
Det är ett glas som är 4mm. Glaset har ett tunt oxidskikt på insidan av glasskivan. Detta skikt är lika tåligt som glaset i övrigt. Detta skikt hjälper till att stoppa 85-96% av strålningsförlusterna. Den reflekterar även den lågvågiga strålningen så att mer än 50% mer värme stannar inomhus. Montering av energiglas görs i befintliga bågar.

Isolerruta med Energiglas?
En isolerruta består av 2-3 glas i ett tillslutet paket där det innersta glaset är ett Energiglas. Rutornas avstånd är vanligtvis 6,9,12 eller 15mm och fyllt med ädelgas för att öka isoleringsförmågan. Ju större avstånd mellan rutorna desto bättre isoleringsförmåga.
Man mäter isoleringsförmågan med ett U-värde där lägre är bättre.
Isolerglas kan fås med de flesta glaskombinationer. Isolerglas kan också monteras i befintliga bågar. Då glaset är lite tjockare och tyngre kan modifieringar få göras i befintliga upphängningsanordningar.

Planglas eller floatglas?
”Vanligt” glas. 3mm glas brukar refereras till som ”fönsterglas”. Planglas kommer i vanligtvis i tjocklekarna 3-10mm men finns från 0,4-19mm.

Kulturglas?
Kulturglas är ett samlingsnamn för glas som fås att efterlikna gammalt glas. Det är 3mm tjockt och har en yta som inte ser så ”perfekt” ut som nya glas gör.

Rutor
35% av energin för uppvärmning försvinner via fönstren. Man spar uppemot 5% av uppvärmningskostnaden om man sänker inomhustemperaturen med 1 grad. Kallras upplevs som ”drag” vid värmeavgång från kroppen mot en svalare ruta.
E3 Energi Estetik Ekonomi
En fönsterrenovering blir lönsam då man kan minska energiläckaget genom fönstren. ”Fönster var vackrare förr. Fönsterrenovering med energiglas gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre.”

Faktaruta

GlastypU-värde
3+3mm Planglas 1+12,8
3mm Planglas + 4mm Energiglas1,8
3mm Kulturglas + 3mm Planglas2,8
3mm Kulturglas + 3mm Energiglas1,8
3mm Planglas + 2-glas Isolerglas1,71,41,1
3mm Planglas + 2-glas Isolerglas med Energiglas3-glas Isolerglas med Energiglas